Wednesday, April 4, 2012

Haluan atau Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia

HALUAN adalah singkatan kepada Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia, sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang ditubuhkan pada tahun 1988. Ianya merupakan sebuah NGO yang berteraskan kepada prinsip dan nilai Islam, mencurahkan bakti kepada setiap lapisan masyarakat yang memerlukan tanpa batas kepercayaan agama, bangsa, politik, status sosial mahupun geografi.
http://www.haluan.org.my/v5/

0 comments:

Aktiviti Bulan Ini